Start med Scaling Up​

Start med Scaling Up

Scaling Up hjælper din virksomhed med at vokse. En god introduktion til Scaling Up er en forudsætning for succes, ligesom det er vigtigt at integrere Scaling Up metoden korrekt i dit team. Scaling Up Champion forbedrer løbende måden, metoden anvendes i organisationen. Champion sørger for, at det niveau, hvorpå Scaling Up anvendes, fortsat matcher organisationens niveau, så begge vokser sammen. Men hvem er denne Champion?

Fortsat kvalitet​

Mange virksomheder starter entusiastisk med Scaling Up og begynder at implementere Scaling Up med gode resultater. Core Purpose og BHAG giver energi. Organisationen bliver transparent, og roller og ansvar bliver tydelige. Og ja, virksomheden vokser. Men ofte opstår der med tiden en gradvis nedslidning. Ikke fra den ene dag til den anden, men lidt efter lidt. Er det et problem? Ikke altid og aldrig med det samme. Men din virksomhed skiller sig ikke længere ud. Middelmådighed lurer, og væksten flader ud.

Scaling Up skal vedligeholdes, ligesom en bil eller en plante. En bil, der kører godt nu, stopper til sidst, hvis du ikke vedligeholder den. En plante, der aldrig får vand, vil ikke overleve. Hvad sker der, hvis du ikke vedligeholder Scaling Up? Blandt andet følgende:

Der er ingen kontaktperson
Medarbejdere med spørgsmål om Scaling Up ved ikke, hvor de skal henvende sig. Et vigtigt udgangspunkt kan være initiativtageren, iværksætteren. Men iværksætteren er allerede optaget af andre ting og får ikke energi af detaljerede spørgsmål. Så medarbejderne holder op med at spørge, og Scaling Up følger ikke længere med organisationens udvikling.

Niveauet i teamet falder
I starten er alle trænet. Så forlader et par personer virksomheden. De bliver naturligvis erstattet, men ofte får de nye medarbejdere ikke den nødvendige træning, fordi der er travlt. Det kommer senere. Men der er intet senere, fordi oplæringsniveauet bliver normen. Dødeligt!

Innovation udebliver
Scaling Up udvikler sig som metode. Nye værktøjer og bedste praksis dukker op. Hvis ingen holder øje med dette, ændres der intet i din virksomhed i forhold til, hvordan metoden anvendes. Før du ved af det, har du haft de samme KPI’er i årevis, selvom de for længst er forældede. Champion følger nøje metoden og forsøger konstant at forbedre niveauet med opmærksomhed, overbevisningskraft og entusiasme. Hvad kan du gøre for at holde Scaling Up succesfuld og levende? Udpeg en Scaling Up Champion!

Hvordan ser Championens rolle ud?

Champion er omdrejningspunktet for Scaling Up og implementeringen og udrulningen heraf. Det er typisk ikke iværksætteren, for de bryder sig ofte ikke om de detaljer, der følger med Championens rolle. Den ideelle Champion i vores øjne:

 • Er kontaktperson i organisationen. Medarbejdere med spørgsmål om Scaling Up går til Championen.
 • Læser og lærer kontinuerligt om Scaling Up. Hvad er de nye udviklinger? Hvilke nye værktøjer kan vi bruge? Hvordan bruger andre virksomheder Scaling Up?
 • Stiller kritiske spørgsmål om Scaling Up. “Vi har brugt denne KPI i to år nu, er den stadig relevant?” “Hvilket tema virkede godt og hvorfor?”
 • Holder øje med, hvem der er trænet og hvem der ikke er. Inviterer medarbejdere til at deltage i træning, hvis de ikke er blevet trænet endnu.
 • Skaber opbakning. Identificerer ukendskab til Scaling Up og omdanner det til tilfredshed.
 • Sikrer, at årsplanen og forberedelserne til den er godt organiseret.

Opgaver og arbejdsområder

 • Kræv og tildel Scaling Up-budget. Det hjælper enormt at lave en forbedringsplan med budget i starten af hvert år for at udvikle Scaling Up yderligere. Uden en plan virker foreslåede forbedringer tilfældige og falder ofte som offer for dagligdagens travlhed.
 • Faglig fordybelse ved at læse bøger, blogs og sparre med andre Champions (f.eks. under vores Champion’s League-sessioner).
 • Besøg en anden virksomhed. Det er altid inspirerende at se, hvordan andre virksomheder bruger Scaling Up.
 • Hver kvartal tjek, hvor og hvordan Scaling Up kan forbedres og udrulles yderligere i organisationen.

Hvilke kompetencer gør Championen succesfuld?

Kommunikation
Idéer og information skal kommunikeres klart og korrekt, så essensen bliver forstået af andre.

Kvalitetsorientering
Stille høje krav til kvaliteten af eget arbejde og andres; konstant stræbe efter forbedringer.

Vedholdenhed
Holde fast i en valgt tilgang eller opfattelse, indtil det ønskede mål er nået.

Formidle visionen
Formidle organisationens retning og mål på en engagerende måde og skabe opbakning til dem.

Overvågning af fremskridt
Effektivt overvåge og kontrollere fremskridtene i eget arbejde og andres, med de tilgængelige ressourcer og tid; aktivt oprette og følge procedurer rettet mod dette og forudse fremtidige udviklinger.

Resultater som en Champion opnår

Den succesfulde Scaling Up Champion sørger for, at:

 • Alle ledelsesmedlemmer og kolleger kender og forstår Scaling Up og er i stand til at forklare metoden og anvendelsen.
 • Kolleger er entusiastiske over at anvende Scaling Up og melder sig frivilligt til at deltage i forbedringsprojekter.
 • Det er tydeligt i organisationen, hvilke effekter brugen af Scaling Up har.
  • Succesfulde forbedringsinitiativer. Den succesfulde Champion gennemfører nogle nøje udvalgte forbedringsinitiativer og sikrer, at disse initiativer lykkes
  • Organisationen opfylder punkterne på Rockefeller Habits Checklist.

Med en entusiastisk og handlekraftig Champion vokser Scaling Up-niveauet sammen med organisationen til det fulde potentiale!