Skal du sammensætte dit ledelsesteam? Følg disse trin!

Ledelsesteamet er det vigtigste team for, at scale-up virksomheder kan vækste bæredygtigt og hurtigt. “Bottlenecks opstår altid i toppen af flasken,” ifølge ledelsesguruen Peter Drucker. Problemer i virksomheder indikerer som regel problemer med eller i ledelsen. Da du startede din virksomhed op, kunne du stadig diskutere alt med hver enkelt medarbejder. Forskning viser, at kommunikationslinjerne bliver meget sværere fra 10 personer og opefter. Derfor er du er nødt til at tænke på et ledelsesteam. I mange virksomheder er der er desuden stor udskiftning i ledelsesteamet. I denne blog forklarer vi blandt andet, hvad et godt ledelsesteam er, hvem der er egnet til det, og hvad ledelsesteamet laver.

“Bottlenecks opstår altid i toppen af flasken”

Hvad er et ledelsesteam?

Ledelsesteamet er ansvarligt for virksomhedens politik. Det er dem, der bestemmer målsætninger, prioriteringer samt mission og vision. De definerer det langsigtede mål for virksomheden og sikrer, at det nemt kan omsættes til implementering i virksomheden. I bogen Scaling Up er den vigtigste implementering et velorganiseret. Det beskrives på følgende måde: Som det går med ledelsesteamet, går det også med resten af virksomheden.

Når strategien er på plads, kan du begynde at omsætte den i virksomheden. En opgave for et medlem af ledelsesteamet er at coache medarbejderne, så de kan udføre strategien fejlfrit. Pointen er ikke at fortælle, hvordan man skal gøre det, men at komme med forslag. Det kalder vi tjenende ledelse. Husk, at du altid bruger de evner, som medarbejderne i din virksomhed besidder.

Hvornår har du brug for et ledelsesteam?

I de fleste tilfælde danner man et ledelsesteam fra og med scale-up-fasen. I opstartsfasen er det iværksætteren, der slår tonen an, og der er (så at sige) strategidiskussioner ved frokostbordet. Fra det tidspunkt, hvor der opstår små afdelinger, og kommunikationslinjerne bliver mere komplekse, kan man etablere et ledelsesteam. I begyndelsen vil iværksætteren sidde i ledelsesteamet sammen med en, der er ansvarlig for den kommercielle del, og en, der er ansvarlig for den operationelle del. På dette tidspunkt arbejder der omkring 15 personer i organisationen.

Efterhånden som antallet af medarbejdere i organisationen stiger, får man brug for flere og flere specialister i ledelsesteamet. Iværksætteren giver mere og mere slip, og med ledelsesteamet sørger man for, at der oprettes flere og flere skalerbare processer. I de fleste tilfælde er ledelsesteam-medlemmet en samarbejdende værkfører, der trækker læsset for en bestemt afdeling. De kortsigtede løsningers tid er forbi. Der skal stadig tages bedre initiativer ud fra strategien. Det er cirka fra 25 til 150 medarbejdere.

Hvordan starter man et ledelsesteam?

Det er vigtigt at se hele det store billede foran sig allerede på nuværende tidspunkt. Hvad er virksomhedens ambition? Og hvad er de nuværende eller fremtidige flaskehalse? Med udgangspunkt i det store billede skal du tænke på, hvordan din virksomhed vil se ud om et år, men også på lang sigt. Tænk derefter over, hvilke opgaver der er involveret, og hvilke kompetencer der er nødvendige for at gøre det. Udfyld et Function Score Card for hver funktion i ledelsesteamet. Det er et vigtigt grundlag for at beslutte, hvilke personer man ønsker at tilføje til ledelsesteamet. Det rejser straks spørgsmålet om, hvorvidt du har disse mennesker internt, eller om du skal rekruttere. Nogle funktioner vil kræve, at du henter mere erfaring, så virksomheden kan vækste hurtigere. 

Gå ikke i fælden med at placere den længst ansatte eller nogen du kan lide i ledelsesteamet. Vi ser alt for ofte, at det går galt med at starte ledelsesteams af scale-ups.

Hvem er med i ledelsesteamet?

Det er vigtigt at have en mangfoldighed af personligheder, viden og færdigheder i ledelsesteamet. Det er godt, hvis der er en visionær i teamet, som har det langsigtede perspektiv og kommer med indsigter, som andre endnu ikke har tænkt på. Og en udfordrer, der kan sætte tingene på spidsen og stille skarpe spørgsmål til de idéer, der kommer ind, og samtidig bringe andre perspektiver ind. Derudover er det også godt, hvis der er et medlem af ledelsesteamet, som kan træffe beslutninger ved at samle al information, opsummere den og drage en (fælles) konklusion.

Mere generelt er et godt medlem af ledelsesteamet en person, der er en A-spiller. Det vil sige en, der passer til virksomhedens kerneværdier og opnår dens KPI’er. Og en, der er et forbillede i virksomheden, kommunikerer godt og kan reflektere. Et medlem af ledelsesteamet, der kan håndtere det langsigtede (vision/strategi) og ved, hvordan man oversætter det (drift) til virksomheden.

Hvad er gode jobtitler for medlemmer af ledelsesteamet?

Der er ikke enighed om titler. Det er din egen definition, du knytter til det. En titel betyder heller ikke, at man straks får en plads i ledelsesteamet. Men hvilken titel bruger du egentlig? Lad os tage en marketingmedarbejder som eksempel. Du kan sidde i ledelsen med titlen marketing manager, men også team lead, CMO, head of marketing eller marketing lead. Der skal nok komme flere af den slags titler. Det handler om at give jobbet en titel, der passer til din virksomhed.

Et andet spørgsmål er, om du ønsker at ændre ledelsesteamet. Vi ser i stigende grad, at virksomheder giver det navnet Growth Team eller Counsil. Counsil kommer fra bogen Good to Great af Jim Collins. Selv med denne titel skal du tænke nøje over, hvad der passer bedst til din virksomhed.

En række traditionelle titler på C-niveau (ifølge Wikipedia), som du kan bruge til stillingerne i dit ledelsesteam:

TitelBeskrivelse
Chief Executive Officer (CEO)Ejer/iværksætter/administrerende direktør
Chief Operating Officer (COO)Operationel
Chief Financial Officer (CFO)Finansiel
Chief Commercial Officer (CCO)Kommerciel
Chief Risk Officer (CRO)Risk
Chief Sales Officer (CSO)Sales
Chief Marketing Officer (CMO)Markedsføring
Chief Human Resources Officer (CHRO)HR
Chief Supply Chain Officer (CSCO)Supply Chain
Chief Purchasing Officer (CPO)Indkøb

Ledelsesteamets primære opgaver

Det starter med at udstikke linjerne for virksomheden. Det vil sige, at du beslutter strategien sammen med ledelsesteamet. Hvad gør vi, men endnu vigtigere, hvad gør vi ikke. Sørg for, at fastsætte de rigtige prioriteter, og at du omsætter strategi (ved hjælp af en One Page Strategic Plan) til implementering for medarbejderne. Hver gang smartere, hver gang bedre, det er det, du ønsker at opnå med ledelsesteamet.

Der sker meget i vækstvirksomheder, og man skal træffe mange valg hver dag. Det er vigtigt at have en struktureret møderytme med ledelsesteamet. Et timelangt møde hver uge, et længere møde hver måned, en kvartalsvis gennemgang plus et kig frem mod næste kvartal og et årligt møde for at sætte nye mål for det kommende år.

Struktur og formål

Denne møderytme har også brug for struktur. En god dagsorden, dashboards med tal, hvor du har samlet al information, så du kan foregribe dem. Det gør dine ledelsesmøderne værdifulde.

Formålet med et godt ledelsesmøde er at træffe beslutninger. Jo flere og jo hurtigere der tages beslutninger, jo hurtigere vil I lære og gøre fremskridt. Derfor er det så vigtigt med en god møderytme. Derudover diskuteres kunder, kollegaer og samarbejdspartnere på mødet. Det er vigtigt at være i tæt kontakt med disse grupper, så man også hurtigt kan lære af dem og træffe beslutninger. Læs nedenfor under “hvad diskuterer man i et ledelsesteam” mere detaljeret om, hvordan strukturen på en ledelsesdagsorden ser ud.

Ledelsesteamet sætter tempoet for virksomhedens vækst!
Nogle af de vigtigste balancer er: En bæredygtig vækst, at etablere effektive processer, være rentabel, levere kvalitet, gøre kunderne glade og få kolleger til at arbejde for virksomheden med entusiasme og glæde.

Hvad diskuterer man i et ledelsesteam?

Start med at implementere en ordentlig mødestruktur for ledelsesteamet. Hver dag en daily huddle, et timelangt møde hver uge, et længere møde hver måned, en kvartalsgennemgang plus et kig frem mod næste kvartal og et årligt møde for at sætte nye mål for det næste år.

Ledelsesteamets dagsorden

Sørg for, at kunderne er i fokus under møderne. Hvordan går det på markedet? Hvad rører sig blandt kunderne? Hvad kan vi lære af dette? Hvor tilfredse er kunderne? Vi anbefaler, at hvert medlem af ledelsesteamet taler med en kunde mindst én gang om ugen og diskuterer det på ledelsesmødet. Samtalen med kunderne kombineret med kundedata sikrer, at du har et godt billede af markedet/kunden. Det er ca. 20 % af tiden under mødet.

80 % af tiden fokuserer du og ledelsesteamet på, hvad der foregår internt. Hvordan klarer vi os? Har vi opnået KPI’erne? Hvordan går det med de større projekter? Hvordan har personalet og andre relationer det?

Lav en klar dagsorden, og bliv enige om, hvor lang tid I vil bruge på hvert emne. Forbered mødet godt hver for sig, så I kan diskutere og behandle punkterne præcist. Læs også eventuelle forberedelser fra teammedlemmer omhyggeligt, så alle har de samme oplysninger til at træffe beslutninger om det.

Brug tid på to spørgsmål i slutningen af jeres ledelsesmøde. Hvad er kvaliteten af mødet? Hvordan oplevede du din rolle på mødet? Ved løbende at besvare disse spørgsmål finder du samlet set flaskehalsene på mødet, som du så kan foregribe. Det er også godt at påpege de positive ting, så du ved, hvad der går godt, og især hvad du skal blive ved med at gøre.

Et stærkt ledelsesteam

Vi følger Patrick Lencionis principper for at skabe et stærkt ledelsesteam. Gennem 5 trin i en pyramide viser han, hvordan man arbejder godt sammen.

Trin 1: Tillid: Vær åbne over for hinanden. Find ud af, hvad I hver især er gode til og ikke gode til, og tør sige det til hinanden.
Trin 2: Konflikt: Dette er nødvendigt for at komme tættere på hinanden. Hvis man ikke stoler på hinanden, undgår man konflikter.
Trin 3: Commitment: Tag ansvar for de opgaver, du udfører. Hvis du ikke gør det, vil beslutninger blive forsinket eller slet ikke blive truffet.
Trin 4: Accountability: Gør, hvad der er nødvendigt. Overhold dine deadlines. Det sikrer, at I kommer videre sammen.
Trin 5: Resultater: Sæt klare mål sammen, og hold fast i dem. Fokuser ikke kun på egne resultater, men se på teamets interesser.

I videoen forklarer Patrick Lencioni, hvordan pyramiden med de fem dysfunktioner i et team fungerer.