Process Accountability Chart (PACe)

PAC-1

Process Accountability Chart (PACe)

Traditionelt set organiserer du din virksomhed omkring funktioner. Du har f.eks. marketing, salg, projekter, økonomi og personale. Denne funktionsopdeling er en intern måde at beskrive virksomheden på. En langt bedre måde er at organisere mennesker og ansvarsområder omkring kerneprocesser. Det er her, hvor PACe-værktøjets styrke ligger.

Anmod om PACe-værktøjsformatet!

Loading