Scaling Up – Lær alt om Verne Harnishs metode

Scaling Up er en metode til vækst, som i dag anvendes af tusindvis af virksomheder verden over. Systemet giver et solidt grundlag for vækst. Mange virksomhedsejere støder på det faktum, at de på et tidspunkt ikke længere ved, hvordan de skal vækste på en sund måde. Dette sker ofte efter opstartsfasen, når der er blevet ansat flere medarbejdere. Ofte står virksomheden så over for mere komplekse processer og kommunikationsstrømme. Nogle af de spørgsmål, der dukker op i disse scale-ups, er: Hvordan kan jeg få min virksomhed til at vækste sundt og løbende i de kommende år? Hvordan skaber jeg en klar strategisk og operationel plan for virksomheden? Hvordan får jeg mere ud af mig selv og mit team? 

Scaling Up-metoden giver svar på ovenstående spørgsmål. Det er den perfekte plan for vækst. I denne blog forklarer vi, hvad Scaling Up kan gøre for din virksomhed.

Indhold

Hvad er scale-ups (vækstvirksomheder) oppe imod?

Definitionen af en startup
En startup er en virksomhed, der har forbi opstartsfasen. Kundetilbuddet og forretningsmodellen er blevet valideret på markedet. Opstartsfasen er den første af de fem vækstfaser, som virksomheder gennemgår i løbet af deres vækst. De næste to vækstfaser efter opstartsfasen er rollercoasterfasen og pubertetsfasen.

Rollercoasterfase: 8-25 medarbejdere
Fra 8 personer og opefter skal der udvikles ledelsesprocesser, og man starter med ledelsesteam. Virksomhedssejeren bliver i stigende grad en leder. Virksomhedsejeren kæmper ofte med forskellige kasketter, roller og fokusområder. Funktionelle ansvarsområder er ofte accessoriske funktioner for iværksætteren eller en delopgave for en medarbejder. Fokusområderne er at gøre virksomhederne skalerbare og at strukturere dem uden at miste fleksibilitet.

Pubertetsfasen: 25 – 50 medarbejdere
Fra denne fase og fremefter er der et stigende budget til at ansætte fagfolk inden for de specifikke funktionelle delområder. Dette fortsætter ofte stadig med at koste virksomhedsejeren tid. Dette er den vanskeligste fase. Vækst sluger penge, og nye medarbejdere koster en masse margin og skaber kompleksitet og tilpasningsproblemer. De første medarbejdere er ofte lidt mere utilfredse, og virksomhedskulturen er under pres. Det er ofte en god idé at ansætte en anden mand og en første version af ledelsesteamet.

Smertepunkter i vækstvirksomheder

Vækstproblemerne for virksomhedsejere i rollercoaster- og pubertetsårene er universelle, uanset hvilken branche eller kultur det drejer sig om. Nedenfor er de mest almindelige vækstproblemer:

 • Du har svært ved at holde styr på, hvem der gør hvad i din virksomhed;
 • Du har ikke (længere) de bedste folk på det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt;
 • Der er ingen klarhed over, hvad du sælger til hvem, og hvad du skal sige nej til;
 • Der arbejdes meget hårdt, men uden klare KPI’er pr. proces og person;
 • Missionen og strategien er ikke klar for alle medarbejdere.

Hvad er opskalering?

Verne Harnish er forfatter til bogen Scaling Up – The Growth Formula. Bogen beskriver Scaling Up-metoden, der ved hjælp af en række værktøjer giver mulighed for at opnå sund vækst for virksomheder, der er kommet til opskaleringsfasen. Metodologien er et resultat af 40 forskellige bøger, der er blevet samlet i én plan for vækstvirksomheder. Bogen indeholder flere henvisninger til de bøger, han har brugt til at finde frem til sin metode.

Scaling Up-vækstformlen i 3 trin

For at give dig en idé om, hvad Scaling Up indebærer, har vi opsummeret de vigtigste punkter fra bogen for dig. Det handler om beslutninger, discipliner og katalysator. Det giver i sidste ende resultatet. Vi forklarer disse punkter nedenfor.

Trin 1: Beslutninger

Hvis en virksomhed skal vækste, må der ikke ske fejl på fire grundlæggende beslutningsområder. En lille fejl på et af disse områder resulterer i, at du ikke opnår det maksimale opnåelige resultat. I Scaling Up-metoden udgør disse områder Growth Flywheel

People: De rigtige personer på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det resulterer i en harmonisk kultur med ansvarlighed. Det begynder med mennesker!

Strategi: Med en vindende strategi vil du gøre de rigtige ting. Nu og i fremtiden. Definér meningsfulde og bæredygtige indtægtskilder, og giv virksomheden en ny dynamik. Spot og udnyt muligheder. 

Execution: Gennemførelse på den rigtige måde. Eller gennemførelse uden dramatik og fejl. Resultatet: den bedste rentabilitet i din branche. Ikke kun fordi profit er vigtigt. Men også fordi det er et mål for, hvor godt virksomheden klarer eksekveringen.

Cash: Cash er ilten til vækst. Uden cash er det slut. Gør dig klart, hvad dit cashflow er, så du kan forudse det.

Trin 2: Tre discipliner

For at gennemføre alle strategiske valg korrekt skal du have disciplin. Ifølge Scaling Up-metoden består disciplin af tre elementer:

 • Krystalklare og knivskarpe prioriteter for indeværende år og for indeværende kvartal. For virksomheden, for hvert team og for hver enkelt medarbejder. På den måde ved alle præcis, hvad og hvordan de bidrager til virksomhedens vækst og succes.
 • Nøgletal er meningsfulde tal, der måler vækst og skaber gennemsigtighed. Hver medarbejder har en håndfuld tal, som er hans eller hendes tal. De kaldes også Kept Promise Indicators af en grund.
 • En hyppig og struktureret møderytme er en vigtig forudsætning for succes. Når du tænker på møder, tænker du måske på samtaler, der trækker ud og suger energi. Møderytmen er kort og giver en masse energi. Rytmen sikrer synkronisering i virksomheden. Ifølge Scaling Up-metoden afholder I følgende møder: et årligt, kvartalsvis, månedligt, ugentligt og dagligt møde.

Trin 3: En katalysator

Grundlaget for Scaling Up-metoden er en læringskultur. Brug software, der støtter dit team i løbende udvikling og uddannelse. Specialister, der kan hjælpe din virksomhed med at komme videre inden for et specifikt område. Med friske øjne og ny viden. En læringskultur, hvor alle medarbejdere til enhver tid kan angive, hvad deres læringsmål er.

Resultat

Resultaterne efter implementeringen af Scaling Up-metoden er normalt som følger:

 1. Flere penge. 2x cash flow, 3x branchens gennemsnitlige rentabilitet, 10x værdiansættelse.
 2. Mere tid. Reducér den tid, det tager at administrere virksomheden, med 80 %.
 3. Mere trivsel. Støtte til at fremskynde processen og aflaste ledelsesteamet.

Rockefeller Habits-tjekliste

For at opnå en perfekt strategiudførelse bruger Scaling Up-metoden en tjekliste, der er kendt som Rockefeller Habits. Det er 10 rutiner, der vil hjælpe dig med at vækste på en sund måde. Disse rutiner er afgørende for en stram gennemførelse. Det er ikke tilfældigt, at nogle virksomheder klarer sig godt, mens andre klarer sig mindre godt. I sin bog Good to Great: Why Some Companies Make the Leap… and Others Don’t, skriver Jim Collins: “Du er ikke fantastisk ved et tilfælde. Hvis du er fantastisk, er det et bevidst valg og en disciplin.”

De 10 Rockefeller Habits er:

 1. Ledelsesgruppen (MT) slår tonen an og inspirerer alle medarbejdere, og alle medarbejdere er på linje med hinanden, har de samme prioriteter og arbejder efter de samme tidsfrister.
 2. Kommunikationsrytmen er blevet etableret. Informationer flyder hurtigt og præcist gennem virksomheden.
 3. Inden for hver afdeling er der én person, der er ansvarlig for at nå de fastsatte mål.
 4. Der er en struktureret feedback-sløjfe for medarbejderne, så de kan genkende forhindringer og identificere muligheder.
 5. Rapportering og analyse af kundefeedback er lige så hyppig og præcis som rapporteringen af finansielle data.
 6. Normer, kerneværdier, mission og mål (herunder BHAG) lever i hele virksomheden.
 7. Medarbejdere kan præcist gengive de centrale elementer i forretningsstrategien (som findes i One Page Strategic Plan).
 8. Alle medarbejdere kan kvantitativt rapportere, om de har haft en god dag eller uge.
 9. Forretningsplanerne og resultaterne er tilgængelige for alle.

Om Scaling Up-forfatteren Verne Harnish

Ud over at være forfatter til bogen Scaling Up er Verne Harnish også grundlægger af Entrepreneurs Organization og medstifter og direktør for Gazelles Growth Institute. Bogen Scaling Up er solgt i 675.000 eksemplarer på verdensplan. Gennem hans organisation har mere end 70.000 virksomheder fået hjælp til at implementere metoden. Hans tre vejledende principper for gennemførelsen af Scaling Up-metoden: Flere penge, mere tid og større trivsel. 

Nedenfor er et foto af Verne Harnish på Scaling Up-topmødet 2022 [i Hilversum] i Nederlandene.

Implementering af Scaling Up-metoden

Implementering af Scaling Up-metoden

 • Støder du på stagnerende vækst i virksomheden?
 • At du arbejder alt for mange timer? Slukker du brande?
 • Gør medarbejderne ikke det, du kræver af dem?
 • Føler du, at virksomheden afhænger for meget af dit arbejde?

Så er Scaling Up-metoden løsningen. Du kan betragte metoden som en rutine, der anvendes hver dag af alle medarbejdere. Lad alle arbejde på den strategi, du har i tankerne sammen med dit ledelsesteam. Vi har allerede hjulpet mere end 2.500 virksomheder med at implementere metoden. Du vil få vejledning fra en erfaren Scaling Up-coach, som har alle de værktøjer og den viden, der skal til for at få din virksomhed til at vækste sundt.

Vil du vide mere om Scaling Up? >>Se de tjenester, vi tilbyder<<