One Page Strategic Plan: Din forretningsplan på 1 A4

One Page Strategic Plan (OPSP). Et overblik over din virksomhedsstrategi og udførelse heraf. Det er nemt at gøre en masse og blive ved med at finde på nye initiativer som virksomhed. Det er meget sværere at få strategien ned på papiret på en kort, præcis og klar måde. Som sådan er strategi i bund og grund en meget stor NOT to do-liste.

Enhver virksomhed har brug for en strategisk plan for at nå sine mål og vokse bæredygtigt. Men at lave en plan kan være en skræmmende opgave, især når man har mange interessenter med modstridende interesser. Scaling Up One Page Strategic Plan tilbyder en omfattende og strømlinet tilgang til strategisk planlægning. Det er ikke en bog, der ender i en støvet skuffe, men de vigtigste forretningsbeslutninger sammenfattet på én side. Flot og kompakt.

Planen dækker alle aspekter af din virksomhed og hjælper dig med at fokusere på det, der betyder mest. I dette blogindlæg diskuterer vi de vigtigste komponenter i Scaling Up One Page Strategic Plan, hvordan man laver en, hvad fordelene er, og hvordan man omsætter den strategiske plan til praksis.

<< Download One Page Strategic Plan-skabelon>>

Indhold

1. Komponenter i One Page Strategic Plan

One Page Strategic Plan består af en strategi og en eksekveringsdel. Hvilke dele består den strategiske del af One Page Strategic Plan af?

1.1 Den strategiske del af One Page Strategic Plan

Core Values

Kerneværdierne definerer kulturen i din virksomhed. De repræsenterer det, du står for, og styrer beslutninger og handlinger. De er grundlaget for din virksomhed og de overbevisninger, som alle i virksomheden bør dele. Scaling Up One Page Strategic Plan hjælper dig med at definere kerneværdier og sikre, at de stemmer overens med dine forretningsmål.

Core Purpose

Core Purpose er grunden til, at din virksomhed eksisterer, og hvorfor du og resten af teamet bruger så megen tid på din virksomhed. Det handler ikke kun om at tjene penge, men om at gøre en forskel i samfundet eller endda i verden. Dit formål skal inspirere og motivere alle i din virksomhed. Det er et stærkt udsagn, der definerer din raison d’être, din virksomheds bidrag til samfundet. Scaling Up One Page Strategic Plan hjælper dig med at definere og tilpasse dit kerneformål til dine forretningsmål.

Core Competences

Din virksomheds kernekompetencer er de unikke færdigheder og evner, der adskiller dig fra dine konkurrenter. Det er de ting, du gør exceptionelt godt, som er svære for andre at kopiere. Dine kernekompetencer er afgørende for din succes, og Scaling Up One Page Strategic Plan hjælper dig med at identificere og bruge dem til at nå dine forretningsmål.

BHAG

BHAG’et (Big Hairy Audacious Goal) er et langsigtet mål, der giver retning og inspirerer og motiverer virksomheden. Det er et mål, der er udfordrende men opnåeligt, og som kan forandre din virksomhed. At formulere et BHAG tvinger dig til at tænke stort. Det er ofte vanskeligt. Det, vi ofte ser i virksomheder, er, at når de formulerer et BHAG, projicerer de ubevidst nutiden ind i fremtiden. Efter fem til syv år finder man så ud af, at man er nået så langt,  som man egentlig ønskede at være. Udfordr dig selv. Tænk ikke “hvordan kan vi vækste 30 %”, men “hvordan kan vi nå x30”? Det er meget forskellige udgangspunkter.

Et godt BHAG er dit anker. Prikken i horisonten. Fra BHAG’et regner man så systematisk tilbage til succesfaktorer (hvad skal vi under alle omstændigheder gøre for at nå BHAG’et) på mellemlang sigt (hvad skal vi opnå i de næste 3 år og i år) og på kort sigt (hvad skal vi gøre i dette kvartal).

BHAG’et er på linje med Core Purpose og Core Competences, og det bør være en kilde til inspiration for alle i din virksomhed. Scaling Up One Page Strategic Plan hjælper dig med at definere BHAG’et og bryde det ned i handlingsorienterede trin.

Profit/X

Profit per X er den økonomiske motor i din virksomhed. Det tal, der hjælper dig med at fokusere på det, der er vigtigst i din virksomhed. X kan være et produkt, et kundesegment eller en geografisk placering. Ved at måle profit per X kan du identificere de dele af din virksomhed, der er mest profitable, og fokusere dine aktiviteter og ressourcer på dem. Scaling Up One Page Strategic Plan hjælper dig med at bestemme og tilpasse ‘Profit per X’ til dine forretningsmål.

Sandbox

Sandkassen er der, hvor du fokuserer dine ressourcer og din indsats. Det er det område, hvor du har de største vækstmuligheder og konkurrencemæssige fordele. Hvad sælger du hvor? Udeladelsens kunst er vigtig i alle elementer af One Page Strategic Plan: især i sandkassen. 

Ejere af scale-up-virksomheder har en underbevidst tro på, at alt, hvad de rører ved, bliver til guld. Så rør ved så meget som muligt! Resultatet er, at dine ressourcer er for splittede, du har ikke tid nok til dine opportunites, og du starter en masse op og afslutter ingenting. Tricket er at have et ekstremt fokus. Find din niche, og dominer den.

Ved at fokusere på din sandkasse kan du nå dine forretningsmål hurtigere og mere effektivt. Scaling Up One Page Strategic Plan hjælper dig med at definere din sandkasse og sikre, at den stemmer overens med dine forretningsmål.

Core Customers

Dine kernekunder er dem, der giver mest værdi til din virksomhed. Det er de kunder, der er mest rentable, mest loyale og mest tilbøjelige til at anbefale dig til andre. Bemærk, at der er tale om fysiske personer. En indkøber er en helt anden person end en CEO eller CMO, med andre mål og opgaver. Vær specifik og igen: fokuser. Det kan meget vel være, at din virksomhed har en håndfuld meget specifikke kernekunder. En FMCG-producent kan for eksempel have indkøbere fra Coolshop og Amazon som sine kernekunder. En fødevarevirksomhed, der producerer eksklusive produkter til kokke, kan have de 10 bedste kokke i Danmark som sine kernekunder. Vær specifik, og træf skarpe valg.

Ved at fokusere på kernekunder kan du øge salget og få din virksomhed til at vokse på en bæredygtig måde. Scaling Up One Page Strategic Plan hjælper dig med at identificere kernekunder og udvikle strategier til at fastholde og udvide dem.

Brand Promises

Dine brand promises, eller brandløfter ises, er de ting, du lover at levere til dine kunder. Det er de forventninger, du stiller, og de oplevelser, du tilbyder. Et godt brandløfte har konsekvenser: Hvis du ikke holder dit løfte, skal det gøre ondt. Dine brandløfter skal være i overensstemmelse med dit kerneformål og dine kerneværdier, og de skal danne grundlag for dine kunderelationer. Scaling Up One Page Strategic Plan hjælper dig med at definere brandløfter og sikrer, at de stemmer overens med dine forretningsmål.

1.2 Den eksekverende del af One Page Strategic Plan

Når forsiden af One Page Strategic Plan er færdig, og strategien dermed er klart og præcist formuleret, kan du begynde at arbejde på den eksekverende del. Hvad skal du gøre for at omsætte din strategi til praksis?  

Grundpillerne til succes

I bund og grund er eksekveringsdelen en øvelse i at dele op. Ud fra BHAG’et formulerer du grundpiller til succes. Dette er de 5 store ting, som du skal excellere i. Det kan f.eks. være “International ekspansion”, “Best in class kundeservice” eller “Tiltrække og fastholde talenter”. Du behøver ikke at have grundpillerne til succes i din virksomhed lige nu. Men du er nødt til at udvikle dem, og om fem til 10 år skal du have dem.

Årlige prioriteter 

Ud fra grundpillerne til succes udleder du så prioriteterne for de kommende tre år. Det kan f.eks. være “Åbne kontorer i Tyskland og Belgien”, “Enhver forespørgsel eller klage skal løses inden for 24 timer” og “Rekrutteringsafdelingen er fuldt operationel”. Derefter gentager du denne øvelse, når du skal formulere dine prioriteter for det kommende år. Så for eksempel: “De første 10 projekter i Tyskland og Belgien”, “Implementering af Salesforce og Service Cloud” og “Ansættelse af personalechef og 5 rekrutteringsmedarbejdere”.

Kvartalsvise prioriteter

Den endelige nedslag er fra årlige prioriteter til kvartalsvise prioriteter. I Scale Up-metoden kaldes disse for “Rocks”. Det er skarpt formulerede “store blokke”, der gør det muligt at opnå dine mål. For eksempel kan rocks for et kvartal i vores eksempel være “Forretningsudviklere i Tyskland og Belgien ansat”, ” Kontrakt med Salesforce Integrator og opstart af projektet ” og “Personalechef ansat”.

2. Hvordan laver man en One Page Strategic Plan?

Det, der er afgørende for at skabe og implementere din One Page Strategic Plan, er den bevidste opmærksomhed, du giver arbejdet PÅ din forretning i stedet for I din virksomhed. Det er klart, at hvis din tid går med at arbejde for kunder, skal du arbejde i din virksomhed. At arbejde på og opbygge sin forretning bliver skubbet til i morgen, og derfor når man det aldrig rigtig. 

OPSP’en er lavet med dit ledelsesteam. Vi oplever, at det ofte er svært at træffe valg i denne proces. Så gør dig selv en tjeneste og få en facilitator ind. Det er en stor fælde at tænke: “Det gør jeg ved siden af”. Det er vores erfaring, at hjælp fra en facilitator til at skabe din One Page Strategic Plan er uundværlig. Vi tror meget på at gøre det selv, men dette er et af de få grundlæggende elementer, der bare ikke fungerer godt uden en facilitator. Når alt kommer til alt, er der altid mindst én Kloge Åge i ethvert ledelsesteam, som kan proppe 14 ting ind i et mål. Det, der skulle have været en plan på én side, bliver til et virvar af mål og prioriteter. Det får du kun undgå, hvis der er en facilitator til stede, som tvinger dig til at træffe valg ved at stille de rigtige spørgsmål.

Når OPSP’en er på plads, skal den kommunikeres. Hellere for meget end for lidt. Gør komponenterne synlige i din virksomhed (f.eks. ved at hænge BHAG og Purpose op på væggen, indkalde til et kvartalsmøde for hele virksomheden for at præsentere rocks, uddele en præmie hver måned for den bedste core value-adfærd osv.) Dernæst skal du gøre OPSP’en til en del af din virksomheds onboarding, så nye medarbejdere ved, hvad de kan forvente af din virksomheds kultur, ambitioner og planer.

3. De vigtigste fordele ved One Page Strategic Plan

Der er flere fordele ved en Scaling Up One Page Strategic Plan:

 1. Klarhed og fokus: One Page Strategic Plan giver et klart og koncist overblik over din forretningsstrategi. Den hjælper dig med at fokusere på det, der er vigtigst, og undgå distraktioner, der kommer i vejen for fremskridt….
 2. Tilpasning af mål og målsætninger: One Page Strategic Plan tilpasser dine virksomhedsmål og målsætninger til kerneværdier, formål og kompetencer. Denne tilpasning sikrer, at alle i virksomheden arbejder hen imod de samme mål og målsætninger.
 3. Forbedret beslutningstagning: One Page Strategic Plan giver en ramme for at træffe strategiske beslutninger. Den hjælper med at evaluere muligheder og risici baseret på dine virksomhedsmål.
 4. Kommunikation og samarbejde: One Page Strategic Plan er et stærkt kommunikationsværktøj, der hjælper med at dele forretningsstrategien med dit team, dine partnere og interessenter. Den fremmer samarbejdet og sikrer, at alle arbejder hen imod de samme mål.
 5. Ansvarlighed: One Page Strategic Plan sætter klare forventninger til alle i virksomheden. Den hjælper med at overvåge fremskridt, spore resultater og holde medarbejdere ansvarlige for deres præstationer.
 6. Bæredygtig vækst: One Page Strategic Plan hjælper dig med at fokusere på de dele af virksomheden, der har det største vækstpotentiale. Den sikrer, at ressourcerne allokeres til de rigtige områder, og at du ikke spilder tid og penge på initiativer, der ikke giver bæredygtig vækst.

Kort sagt er Scaling Up One Page Strategic Plan et stærkt værktøj, der bringer klarhed, tilpasning og fokus til din forretningsstrategi. Den hjælper dig med at træffe bedre beslutninger, kommunikere effektivt og opnå bæredygtig vækst.

4. Implementering af One Page Strategic Plan

En vellykket implementering af One Page Strategic Plan består af en række trin:

 1. Kommunikér planen: Start med at kommunikere One Page Strategic Plan til dit team, dine partnere og interessenter. Sørg for, at alle forstår planen, målene og deres rolle i at nå dem. Det vil hjælpe med at justere alles indsats og sikre, at alle arbejder mod de samme mål.
 2. Udvikl KPI’er: Udvikl Key Performance Indicators (KPI’er), der er i overensstemmelse med dine mål. Disse KPI’er skal være specifikke, målbare og tilpasses regelmæssigt for at overvåge fremskridt mod dine mål.
 3. Tildel ansvarsområder: Tildel ansvar til enkeltpersoner eller teams, der er ansvarlige for at nå specifikke mål. Det er med til at sikre, at alle ved, hvad der forventes af dem, og hvem der er ansvarlig for bestemte resultater.
 4. Foretag regelmæssige evalueringer: Foretag regelmæssige gennemgange for at evaluere, hvordan det går med at nå dine mål. Disse vurderinger bør være strukturerede, databaserede og involvere alle interessenter. Brug denne feedback til at justere din plan, hvor det er nødvendigt.
 5. Udvikl en implementeringsplan: Udvikl en implementeringsplan, der beskriver de specifikke handlinger, der er nødvendige for at nå dine mål. Denne plan skal være detaljeret, specifik og koblet til dine KPI’er.
 6. Brug de rigtige værktøjer: Brug de rigtige værktøjer til at understøtte din implementeringsplan. Disse værktøjer kan omfatte projektstyringsværktøjer, finansielle modelleringsværktøjer eller kommunikationsværktøjer.
 7. Skab en ansvarlighedskultur: Skab en ansvarlighedskultur, hvor alle i din virksomhed tager ansvar for deres arbejde og forpligter sig til at nå dine mål. Denne kultur bør fremmes af ledere, der er ansvarlige, og ved at skabe incitamenter og belønninger for at nå målene.

Implementeringen af Scaling Up One Page Strategic Plan er en langsigtet proces, der kræver disciplin, engagement og fokus på eksekvering. Det kan tage tid at nå dine mål, men med en disciplineret tilgang vil du skabe bæredygtig vækst for din virksomhed. 

<< Download One Page Strategic Plan skabelon>>

5. Kom selv i gang

Forhåbentlig har vi givet dig nok værktøjer i denne blog til selv at begynde at arbejde med kerneværdierne i din virksomhed. Vi ved også, at det kan være rart at få et nyt perspektiv udefra til at hjælpe dig med at afdække dem. Især når du laver din One Page Strategic Plan. Scale Up Company tilbyder flere workshops og forløb, der kan hjælpe dig og din virksomhed med at tage det næste vækstskridt.