Implementering af Rockefeller Habits med succes [inkl. tjekliste]

Rockefeller Habits hjælper iværksætteren og ledelsesteamet med at få virksomheden til at fortsætte med at vokse og få alle medarbejdere til at arbejde med det samme mål for øje. Det mål, der er iværksætterens drøm sammen med hans ledelsesteam. Rockefeller Habits Checklist er en enkel og praktisk guide, der vil hjælpe din virksomhed med at vokse bæredygtigt.

Indhold Rockefeller Habits

Hvad er Rockefeller Habits-metoden?

Ledelsesguruen Verne Harnish har udviklet et vækstprogram for Scale-up virksomheder. Han er grundlægger af Entrepeneurs Organisation og er bedst kendt for bogen Scaling Up. Grundlaget for Rockefellers Habits kommer fra hans forskning af den stenrige John. D. Rockefeller, som engang var USA’s rigeste forretningsmand. Det Verne Harnish har lært af dette, har han sammenfattet sammen med mange andre indsigter fra ledelsesguruer. Han har formuleret disse erfaringer til Rockefeller Habits-metoden. Hans bog Scaling Up fokuserer på Rockefeller Habits for bæredygtig forretningsvækst. Metoden er opdelt i fire søjler: Mennesker, strategi, udførelse og cash. Gør det på den rigtige måde, og din virksomhed vil vokse bæredygtigt.

Hvem er Rockefeller Habits interessant for?

Hvis du er ejer af en virksomhed eller medlem af ledergruppen, er Rockefeller Habits-metoden det, du har brug for til at vokse bæredygtigt. Det er en plan, der kan anvendes i enhver virksomhed. Du kan straks omsætte den til praksis ved at følge alle trin i tjeklisten. Er du forbi opstartsfasen og synes, at der er en masse brande, der skal slukkes? Arbejder du hårdere og hårdere, men resultaterne er skuffende? Forlader medarbejderne fra den tidlige fase virksomheden? Formår du ikke at uddelegere opgaver? Det er nogle af de spørgsmål, der er i spil i mange virksomheder. Så du er heldigvis ikke den eneste. Rockefeller Habits-metoden vil hjælpe dig og dit team med at genvinde kontrollen i virksomheden, og den sikrer, at alle går i den samme retning.

Se den forklarende video om Rockefeller Habits af Verne Harnish, grundlægger af Scaling Up.

Rockefeller Habits-tjekliste

Rockefeller-tjeklisten er et redskab til at skabe mere struktur i din virksomhed, hvilket igangsætter og fører til vækst. Det er grundlaget for sund vækst.

1. Et sundt team

Som det går for ledergruppen, går det også for resten af virksomheden. Sørg for, at du har sammensat et ledelsesteam af høj kvalitet. Personer, der kan stole på hinanden, som ikke er bange for at løse konflikter sammen, som føler sig ansvarlige for det, de er ansvarlige for, og som ønsker at opnå resultater. Sammen med dette team fastlægger du strategien og udarbejder den årlige plan (OPSP). Sørg for at have en fast møderytme om strategi og innovationer for virksomheden.

2. Den højeste prioritet

Alle er enige om dette kvartals førsteprioritet, som er at bringe virksomheden fremad. Sammen med ledergruppen har du fastlagt en BHAG, som er den hovedprioritet, du har fastsat for de næste 10 år. Baseret på den fastlagte BHAG bestemmer du det afgørende antal årligt eller kvartalsvis. Det er det tal, du og virksomheden arbejder for.

På et kvartalsmøde fastlægger du de vigtigste rocks for det kommende kvartal og også det afgørende tal. Rocks er de sten, der er på vejen til at nå dit større mål, BHAG. Der er mange ideer og initiativer i virksomheder, og med Rocks fanger du dette. Du kan løse Rocks ved hjælp af OKR-metoden. Du fastsætter også nøgleprioriteter, hvorved du opnår KPI’er og kommer et skridt tættere på drømmen med teamet hver gang.

3. Møderytme

Etabler en kommunikationsrytme. Kommunikation bevæger sig hurtigt og præcist gennem virksomheden. Du ønsker ikke, at problemerne skal ligge på lur i hele virksomheden, og ideelt set ønsker du at forebygge problemer. Det gør du ved at holde regelmæssige møder. Skab en møderytme for alle teams. En daglig huddle og en ugentlig for alle teams og for lederteamet også et månedligt møde, et kvartalsmøde og et årligt møde.

4. Ansvarsområder og mål

Inden for hver afdeling er en person ansvarlig for at nå de fastsatte mål. Det er lederne i virksomheden. Problemer i en virksomhed starter ofte i toppen af virksomheden. Derfor er det vigtigt at sætte målene sammen med lederteamet og udpege de ansvarlige for dem. Udfyld dette i rolle- og ansvarsskemaet. Det giver dig mulighed for at se, om arbejdsfordelingen er godt fordelt, og om du har al ekspertisen til de forskellige processer, der findes i virksomheden.

5. Feedback fra medarbejderne

Struktureret og løbende feedback fra medarbejderne bruges til at identificere forhindringer og muligheder. Feedback er nødvendig for at opdage eventuelle problemer på et tidligt tidspunkt. Det diskuterer I på de ugentlige ledermøder, så alle ved, hvad der foregår i virksomheden, og så du kan handle på det i tide. For at undgå at få en  lang liste med feedback, kan du styre det ved at komme ind på nogle emner i samtalerne.

6. Kundefeedback

Rapportering og analyse af kundefeedback er lige så hyppig og præcis som rapporteringen af finansielle data. Mindst én gang om ugen har medlemmer af ledelsesteamet en diskussion med en slutbruger om fire spørgsmål. Data indsamles og diskuteres. Den vindende virksomhed er faktisk den, der har mest viden om markedet og selvfølgelig bruger den. Alle de store virksomheder i nyere tid, som er vokset meget hurtigt og fortsætter med at vokse hurtigt, indsamler en enorm mængde data. Baseret på disse data træffer de beslutninger for at servicere kunderne endnu bedre.

7. Kernen i virksomheden

Normer, kerneværdier og mission lever i virksomheden. Frem for alt handler det om at træffe beslutninger baseret på virksomhedens strategi. Denne kerne i virksomheden er dit holdepunkt og dit DNA. Hold dig altid tæt på dig selv, siges det, når det gælder dig som person. Det samme gælder for din virksomhed. Hvis du er tæt på dig selv, kan du begrunde dine valg, men kunderne ved for eksempel også, hvad de forvente af dig. Desuden sikrer det, at man har grundige diskussioner i stedet for, at det stritter i alle retninger (hvis man altså ikke har defineret en god kerne for virksomheden).

8. Forretningsstrategi

Medarbejderne kan med deres egne ord sige, hvad de vigtigste elementer i strategien er. Sammen med lederteamet udfylder du en OPSP (One Page Strategy Plan). Det er vigtigt at gøre OPSP’en levende i virksomheden, så alle kender fremgangsmåden, og hvad der skal gøres for at nå den. Det kan du gøre ved at finde på temaer om bestemte aspekter af planen, så alle ved, hvad det handler om.

9. KPI’er for alle

Alle medarbejdere kan kvantitativt rapportere, om de har haft en god dag eller uge. KPI’er giver dig mulighed for hver gang at kontrollere, om I er på rette spor, og opdage tendenser i virksomheden. Det er også vigtigt, at du starter forecasting ved at opsætte og overvåge den rigtige struktur. Lad dine medarbejdere blive begejstrede for at opnå deres KPI og dermed også hjælpe med at arbejde på iværksætterdrømmen.

10. Resultattavler

Forretningsplanerne og resultaterne er der, så alle kan se dem, for en konkurrence uden resultater er ikke sjov og fører ingen steder hen. Sørg for, at resultattavlerne er til stede både online og offline, så alle ved, hvordan virksomheden klarer sig. Går det godt, kan I fejre det, eller er I bagud, så motiverer det folk til at gøre en ekstra indsats for at få en god score.

Vil du have tjeklisten ved hånden hele tiden? Download Rockefeller Scaling Up-tjeklisten via linket nedenfor.

>>Download tjeklisten<<

Hvordan implementerer du Rockefeller Habits?

Der er ingen fast rækkefølge for implementering af Rockefeller Habits, men man starter med den første Habit. Det betyder, at man skal sammensætte et godt lederteam, der er på linje med hinanden og fungerer godt. Du kan fortsætte med de resterende Habits i vilkårlig rækkefølge. Vælg en Habit, som du har mest brug for i virksomheden. Det er dog en god idé at have strategien på plads først, før du begynder at arbejde med de andre punkter. Hvis du gør det godt, vil du have metoden rullet ud i virksomheden inden for 2-3 år, og du kan begynde at vokse bæredygtigt. En gang om året kan du holde en evaluering med medlemmerne af ledelsesteamet og spørge, hvordan de klarer sig i forhold til hver Rockefeller Habit. Det giver dig mulighed for at se, hvor I stadig kan forbedre jer, og hvor der er muligheder for virksomheden.

Vores sidste tip. Udnævn en Scaling Up Champion. Det er den person, der er ansvarlig for implementeringen og fremdriften i implementeringen af Habits.