BHAG – Sådan formulerer du et skarpt 10-årigt mål

BHAG er det 10-årige mål, du formulerer for organisationen, eller et langsigtet mål, der inspirerer og giver organisationen en ekstrem retning. BHAG betyder: Big Hairy Audacious Goal. Begrebet blev introduceret af Jim Collins, som første gang brugte begrebet i sin bog Built to last. Han opdagede efter omfattende research, at virksomheder, der havde formuleret et sådant mål, klarede sig meget bedre end dem, der ikke havde. Udtrykket er en del af mange metoder i disse dage, og også i Scaling Up metoden. Det er en vigtig del af One Page Strategic Plan. Når du har læst denne blog, vil du vide, hvorfor du har brug for et BHAG, hvordan du formulerer det, og hvordan du får det til at leve i organisationen.

Indhold

1. Hvorfor har du brug for et BHAG?

Den vigtigste strategiske beslutning

Scaling Up-grundlæggeren Verne Harnish kalder formuleringen af et Big Hairy Audacious Goal for en af de vigtigste strategiske beslutninger for organisationen. Det er den drøm, du ser for dig og ønsker at arbejde hen imod. Et BHAG skal være langt væk i tid. Hvis du gør tidsrammen kortere, vil folk begynde at tænke praktisk og komme hurtigt til indholdet. Så er det ikke længere en stor drøm, men et mindre mål. Du ved sikkert endnu ikke præcis, hvordan du skal nå dette større mål.

Baglæns planlægning

I Scaling Up-metoden bruges Big Hairy Audacious Goal også til bagudrettet planlægning. Det vil sige, at du starter med det store mål i tankerne og regner det tilbage til 5-årsmål, 1-årsmål og kvartalsmål. I forlængelse heraf giver det retning for, hvad du ønsker at opnå denne måned, uge og dag.

Guide til at træffe valg

BHAG’en er den drøm eller det mål, som I alle arbejder hen imod. I vækstvirksomheder skal der træffes mange valg hver dag, og der kommer også mange nye ideer fra medarbejderne. Du kan holde alle disse valg og ideer op mod BHAG’en. Stil dig selv spørgsmålet: Hjælper dette valg os med at nå det langsigtede mål? Udfordre dig selv og alle i organisationen til at kontrollere valg og dermed bevare fokus på det langsigtede mål.

Inspirere og engagere mennesker

At arbejde med en drøm/passion giver energi. Du ønsker, at medarbejderne skal udføre deres arbejde med energi. Derudover leder folk i stigende grad efter mening. Det er et fremragende værktøj til at engagere, knytte bånd og fastholde mennesker. Hvor fedt er det ikke, når man arbejder sammen om at opnå en drøm. 

Se Verne Harnishs video om Big Hairy Audacious Goals nedenfor

2. BHAG-modellen

En god BHAG opfylder tre vigtige krav:

  1. Det afspejler organisationens Why;
  2. Det matcher organisationens kernekompetencer;
  3. Det opfylder profit per/x (økonomisk drivkraft).

På billedet nedenfor kan du se, hvor organisationens Big Hairy Audacious Goal kommer fra. I midten af de tre betingelser. Hvis det ikke matcher nogen af de tre betingelser, har du ikke et godt BHAG. Hvis det for eksempel ikke passer til WHY, så er det ikke inspirerende. Hvis det ikke passer til profit per/x, har det ingen ret til at eksistere. Hvis det ikke passer til kernekompetencerne, så passer det ikke til organisationens særlige styrke, og så kan du ikke levere.

Kort sagt opfordrer BHAG til stor tænkning og handling over en lang periode. Det er supermotiverende og inspirerende for alle interessenter. Derudover skal et BHAG være let at huske og målbart, så du ved, om du er på rette spor. Vi kalder det raketten i din strategi.

Eksempel på BHAG-model:

3. Hvordan formulerer man et BHAG?

Processen med at formulere et skarpt BHAG starter med at fastlægge WHY, kernekompetencer og profit per/x. Når du har formuleret dem, kan du begynde at arbejde med brainstormingen. Det gør du med medlemmer af lederteamet. Det er en kreativ session, hvor virksomheds ejeren som regel er inspirator. 

Sørg for, at WHY, kernekompetencer og profit per/x er synlige under sessionen. På den måde sikrer du også, at brainstormingen ikke stikker af i alle retninger. Forbered dig på mødet ved at finde eksempler fra andre virksomheder på forhånd. Ud fra alle de ideer, du har skrevet ned, skal du vælge det Big Hairy Audacious Goal, der mest berører de tre akser fra modellen.

4. Eksempler på BHAG

Fire typer BHAGs er beskrevet nedenfor sammen med eksempler til inspiration.

Formål (kvantitativt eller kvalitativt) 

En af de mest almindelige BHAGs er at formulere et større mål.

Subway: 100.000 filialer på verdensplan inden 2025.
Magi: 1 million lykkelige øjeblikke inden 2030.
Dyflexis: Ved udgangen af 2028 kan et barn på 12 år udføre planlægning og timeregistrering for vores mest komplekse kunde.

Konkurrencedygtig

Udfordre organisationen til at være bedre end konkurrenterne. Kæmper om førstepladsen i markedsandel eller omsætning.

Nike: Vi vil knuse Adidas

Rollemodel

Som organisation kan man have et eksempel på, hvad man ønsker at være eller blive. Det kan være en anden virksomhed (måske fra en anden branche), som du ser op til og ønsker, at din virksomhed ville være som den.

Stanford: The Harvard of the west.

Transformativ

Det bruges ofte sammen med etablerede brands. Verden forandrer sig, og man er nødt til at følge med tiden. Virksomheden har måske brug for en større transformation. Det er det, man bruger et transformations-BHAG til.

Sony: At ændre folks syn på japanske produkter.

5 Få BHAG til at leve i organisationen

Hvis du har formuleret Big Hairy Audacious Goal sammen med lederteamet, er det et godt første skridt, du har taget. Det andet trin er oversættelsen til organisationen. Hvis du bruger Scale Up-metoden, placerer du BHAG’en på OPSP’en. Derefter fortsætter du med at kommunikere BHAG’en til medarbejderne. Det kan gøres gennem præsentationer, du holder, men du kan også hænge teksten op et sted på kontoret. Inkluder BHAG i alle årlige og kvartalsvise møder, og sørg for, at dette store mål er centralt i alle de planer, du lægger. Dette store mål skal være top-of-mind hos alle medarbejdere. Normalt kan du beregne BHAG tilbage til KPI’ er på dagsniveau. Det er en vigtig indikator for, om du er på rette vej. Endelig er det vigtigt at huske, at udførelsen af den store ambition starter i dag!

6 Faldgruber for et godt BHAG

BHAG’en:

… er ikke kendt af personalet. Bor ikke i organisationen.

… er uinspirerende. Man får ikke energi af det.

… er blevet planlagt for tæt på i tid, hvilket gør det for praktisk og ikke en drøm eller ambition.

7. Hulp nodig bij het formuleren van de BHAG?

Vi er ScaleUp Company, vækstpartneren for scale-ups. Vi hjælper med at implementere Scaling Up-metoden, som omfatter Big Hairy Audacious Goal.  Vi har allerede hjulpet mere end 2.500 virksomheder med at vokse bæredygtigt. Er du nysgerrig efter at vide, hvordan vi kan hjælpe dig?

>>Så kontakt en af vores konsulenter<<